"Освободеното  човечество "
С. Н. Рьорих. Освободеното човечество (лявата част от триптиха) 1939 -1942 г.г.

"Освободеното човечество "

«Кажи, мой Боже,
нима наистина Ти
образа ми сътвори
по Своето подобие?»

«Човеко мой, ако ти кажа,
че тъкмо ти по своето подобие
Лика Ми сътвори,
това ще бъде истината».

«Тогава кой?»

«На земното човечество енергията
теб е създавала и те създава».

«Не значи ли това,
че злото нечие
живее в мен?
И нечия омраза също?
И може би
предателство... на иуда?»

«Тъй както в капката отрова – горчилката на чашата с отрова»...

«Но в мене има и добро!
Чие е то?
Чия е любовта ми?
И жаждата за подвиг?»

«На земното човечество.
Събраното през вековете
възвишено и свято
живее в теб –
тъй както Слънцето във слънчевия лъч».

«А болката?!
Кажи,
чия е болката в кръвта ми,
която в този миг със състрадание
пронизва цялото ми същество?!
И кой сега –
за сетен път! –
тъй тежко падна
в моите нозе
със моето лице,
но вече толкоз чуждо, мъртво?!
Кажи, чия е тази болка?!»

«Тя твоя е. И само твоя.
Единственото нещо, което в цялата вселена
на тебе сал принадлежи.
Тя Знак свещен е на Сърцето.
И означава той,
че най-подир,
ти
себе си
самия
раждаш!
Подобно скулптор отстраняваш
от каменния къс на собственото „аз”
излишните парчета.
Те всъщност падат в твоите нозе...
В краката ти
телата ти се валят...
Но туй са вече празните обвивки,
в които е била плътта отлята,
прикриваща надеждно и отдавна
пороци твои,
страсти,
предразсъдъци.
И само като ги отхвърлиш,
ще можеш накъм Слънцето да полетиш.
Това е, знай, единственият Път»...

Сайт открыт 24 марта 2007 г.                                        Редакция сердечно благодарит единомышленника из Санкт-Петербурга - мецената сайта, который предпочел оставаться неизвестным.                                        Copyright © 2007 RadChand. E-mail: sdoctrine@mail.ru

Яндекс.Метрика