"Добрият самарянин"
С. Н. Рьорих. Добрият самарянин. 1943 г.

"Добрият самарянин"

І вариант
(по библейския сюжет)


По-скъпа от човешкия живот оказа се
износената дреха и празната почти кесия...
Нападайки го вкупом,
ограбиха го и пребиха,
и целия във кръв го хвърлиха в калта, в нощта...

А бяха тез разбойници от неговото племе.

На сутринта един левит, служител в Храма, оттука мина.
Надвеси се над полумъртвия:
„Горкичкият... Би трябвало да му помогна...”
И много би му той помогнал,
ако не бързаше накъм пазара.

А беше му съсед.

Под обедното слънце
един свещеник мина, един добър пастир.
Стенанията чувайки, позна овцата своя.
Помисли си: „ Би трябвало да му помогна... Ама кръвта. Ама калта...”
А тъкмо готвеше се
да похапне пътьом.
Но все пак той свещеник е и на Закона страж е.
Как би могъл Закона да не спази,
Закона, който казва:

„Ръцете си преди храна да не измиеш е грях голям е”.

А час по-късно оттука мина самарянин – езичник нечестив,
/отрепка някаква, а не човек/.
Без бавене той раните проми и ги превърза,
и непознатия на мулето качи,
и го закара във града,
и пристан му намери,
и на стопанина остави цели два динара,
за да се грижи за човека.
„ А пък лечението ако се проточи –
сбогувайки се рече той, –
на връщане
издръжката със лихва ще платя”.

„И кой от всичките, с които оцелелият човек
в бедата си се срещна,
е негов ближен?” –

попита Иисус събралите се хора.

ІІ вариант

Ний в ада всеки път горим,
докосне ли страдание сърцето.

Но само нашето.

Ний Пратеника за светец не ще признаем,
дорде не Го разпънем.
И отговорността ни за греха нараства век след век.
Не можем ний разбра какво е Любовта,
дорде не си сменим със жертвата местата.

Ала колцина са готови за това?
Но все пак Любовта крепи Земята.
Светът от Любовта е направляван.
Тя хората подобно Храмове твори.
И раните им с животворна длан лекува.
със свойта животворна длан.
Но казват, имало поверие,
че с камъни от гроб, дюкян или затвор
храм никога не се строи.
Затуй ли толкоз много са затворите,
дюкяните и гробовете,
а храмовете на земята – малко?
.......................................................
Строителю, ти умори се камъни да мъкнеш:
какво замисляш да строиш?

Сайт открыт 24 марта 2007 г.                                        Редакция сердечно благодарит единомышленника из Санкт-Петербурга - мецената сайта, который предпочел оставаться неизвестным.                                        Copyright © 2007 RadChand. E-mail: sdoctrine@mail.ru

Яндекс.Метрика