"Платото Чантанг"
Н. К. Рьорих. Платото Чантанг. 1939 г.

"Платото Чантанг"

По пътеките на Буда ги водеха легендите:
Хималаи –
Алтай-
Хималаи...
Обратно се връщаха те!
Двайсет и пет хиляди версти изминати бяха.
И пет тъй сурови години.
Още крачка –
и Сиким ще ги срещне приветливо пак.
Още крачка –
и снегът Хималайски благослов ще продума...

Ала на това тибетско плато
експедицията чакаше я клопка.
„Да продължите засега не може” –
лукавият представител на властите издума. –
„А да се върнете пък вече няма как”.
Англо-тибетският кроеж
бе толкова жесток,
както и прост:
убийство се подготвяше чрез силите природни.
И лобно място бе избрано:
платото Чантанг...

Чантанг е плато
високо почти пет километра.
Температурата тук пада до шейсет.
И непрекъснат ураганен вятър.
През зимата да го преминеш не е лесно.
Да спреш пък
значи да умреш.
Кога ли ще им разрешат да тръгнат?
Може би утре?
Ами ако е след... месец?

Тогава никой и не подозирал,
че леденото изтезание
ще продължи не денонощие, не месец –
а половин година...
Палатките са летни –
трептят като платна.
Гориво вече няма.
Лекарствата привършват.
Като на птици пулсът бърз е.
Сърцата глъхнат.
Скорбутът се промъква.
И снежна слепота...
Орлите, лешоядите и глутниците кучета тибетски
почти изядоха
тегличната, тъй важна сила на кервана.
... Първи се предаваха животните.
След тях – и първият човек.

Тогаз началникът на експедицията каза:
„Разбира се, че ако пожелаем да замръзнем,
ний всички ще замръзнем...
Но има в нас, приятели,
тъй както и около нас,
едно такова фантастично нещо,
което
от огъня по-топло е и е със повече калории от хляба –
психичната енергия,
АУМ това е.
Но за да може тоз велики АУМ
свободно да се проявява,
ний трябва свобода да му дадем,
премахвайки от пътя си изцяло
страха и раздразнението, а също и съмнението.
В нас, хора,
сила огнена живее!”
И който чутото приемал
със разума и със сърцето,
той не замръзнал.
И оцелял.
И стигнал.

Сайт открыт 24 марта 2007 г.                                        Редакция сердечно благодарит единомышленника из Санкт-Петербурга - мецената сайта, который предпочел оставаться неизвестным.                                        Copyright © 2007 RadChand. E-mail: sdoctrine@mail.ru

Яндекс.Метрика