Носещата Камъка. (Пазителката на света)
Н. К. Рьорих. Носещата Камъка. (Пазителката на света). 1933 г.

Носещата Камъка. (Пазителката на света)

Пред таз картина
веднъж се спряха двама.
Той тихичко попита:
„Какъв е този Камък?
И коя е жената, която го носи?“
Тя отговори: „Това не е камък.
Вгледай се – огън е туй!
А коя е жената... не зная“.

Но от долината на Брамапутра,
започваща
от езерото на Великите Наги,
що пазят заветите на древните Веди,
глас долетя:

„Аз
дадох
Огнения Камък
на Тази,
която по решение Наше
ще се нарича
Майка на Агни Йога,
защото себе си Тя
предостави
на изпитанието
на Пространствения Огън.
И струите на този Огън
се отпечатаха на Камъка
при великия полет
пред лика
на Слънцето...“

В долините на тез планини
възможно е всичко –
туй художникът знаеше.
Във всяка негова картина
има явен,
но и таен смисъл, съкровен.
Учим се ний да четем.

Да се опитаме да прочетем отново
същата картина:

По-прекрасна и величествена от Онази,
която художникът изобразил е
на фона на тез планини непристъпни
Земята не помни.
Самата Женственост това е,
която по духовна мощ и по безстрашие
стои над всичките мъже.
Това е Урусвати –
на Храма на Питрите Жрица,
която
премина Кали Юга, тъмната,
като факел на Звездния Огън.
На Мъдреците Хималайски Довереница,
Пратеничка на Великия Майтрея,
Тя върви из тез планини непристъпнини
не година, не пет –
хилядолетия цели!
В света.
И от света - обратно.
И отново в неспокойния свят
Тя иде, за да учи на любов
тревожното сърце човешко,
та то да може да дочуе
на Звездите
зовящия
глас...

Да се опитаме да прочетем отново
същата картина:

Всяко творение
на Майката Вселенска
има
свое отражение
и на Земята.
Но няма по-напрегнато,
а също и по-силно
от туй Явяване
на Идещата Тара.

Сайт открыт 24 марта 2007 г.                                        Редакция сердечно благодарит единомышленника из Санкт-Петербурга - мецената сайта, который предпочел оставаться неизвестным.                                        Copyright © 2007 RadChand. E-mail: sdoctrine@mail.ru

Яндекс.Метрика