"Чашата на Христос"
Н. К. Рьорих. Чашата на Христос. 1925 г.

"Чашата на Христос"

Владиката на Шамбала: „Чуйте, хората ще стигнат до такава бездна, че ще разпънат най-добрия”. („Надземното”, § 194).

Като звезди искрящи падат на Земята Боговете,
а пък на кръстовете се издигат като хора...
Ала не бързай ти да ги претегляш
със малката човешка мярка.

О, как във онзи Велики Четвъртък,
обръщайки се към Небето, се молеше Земята
да не настъпва нивга утре,
зората нивга да не пламва
над онзи страшен Хълм,
където не растеше нищо,
освен окъпани във кърви кръстове.
Ала предателят се приближаваше по тайната пътека вече...

И в мъка безизходна заблъска се във камъните остри,
замята се душата в навечерието:
„Отче мой! За Тебе всичко е възможно!
Отче мой! Стори така, че да не пия Аз от тази Чаша!
О, пренеси таз Чаша покрай Мен!”
...Такава болка, отчаяние и скръб във Гетсиманската Градина.
Ала не бързай ти на Неговите чувства дълбините,
горчилката на сълзите и на словата тайната
с човешката си мярка да претегляш.

Не съществува на Земята мярка, която да измери Онзи –
владеещия Славата Световна
далеч преди творението на Света.
Та Нему ли внезапно мъжеството измени
и се смути безсмъртната душа,
когато само крачка Го делеше
от Неговия земен подвиг?
Великият, от други светове пристигнал Пътник,
когато и Законът да Го призовеше,
Закон, отплащащ се за Истината неотменно с чашата с отрова,
Той всеки път
откликваше с готовност.
О, НЕ ЗА СЕБЕ СИ в онази нощ скърбеше Той.
И НЕ ЗА СЕБЕ СИ се молеше...
И НЕ ЗА СЕБЕ СИ страхуваше се Той.

Нима могъл би да забрави във онази нощ,
че има и такъв Закон,
когато за омразата на своите бащи
с кръвта си ще платят децата?!
Но колко тежка за планетата ще бъде
Христовата пролята кръв!
Стрелата на Удара Обратен с огромна ярост
ще прониже вековете бъдни!
Но може пък стрелата... ДА НЕ ПОЛЕТИ?

Неистово се молеше Той там
и капки пот течаха като сълзи.
И молеше се с Него и Земята:
„Човечество, недей Му дава да изпие тази Чаша!
Човечество, самото себе си ти пощади!”

И ще настъпи утрешният ден.
Един от двата Пътя ще предостави Господ
на волята свободна на човека:
единият – на радостта и съвършенството;
а другият пък – тежкият и кървав път.
Кой път ще избере народът?
Кого в самата себе си тълпата ще спаси –
убиеца или Христа?

Неистово се молеше Той там
и сълзите Му бяха като капки кръв.
И молеше се с Него и Земята:
„Човечество, недей Му дава да изпие тази Чаша!
Човечество, недей разпъва себе си!”

И ще настъпи утрешният ден.
И в този ден ще управлява Рим.
Рим, който ЗНАЕШЕ отлично тази тайна:
не се измиват със вода ръцете,
които обгорила е невинна кръв.
Той – вечният всесилен Рим,
единствен имаше властта да го разпъне
и власт – да Го освободи.
Той своята съдба
и таз на всички, свързани със него,
ще трябва да реши.

И може би ще бъде утре празник
на Избавление Всеобщо и Велико...
А може... тази нощ да се превърне
в началото на Страшен Съд...

Неистово се молеше Той там.
И Любовта Му със златен огън сражаваше се в вражите сърца
с надежда за ответна светлина.
И в тази нощ вселенска,
ставайки камбана,
Земята искаше децата свои да пробуди:
„Човечество, недей Му дава да изпие тази Чаша!
Човечество, самото себе си ти възлюби!”.
..........................................................................

Ще взема този ключ
и ще отключа Апокалипсис на свети Йоан.
А там, на островите бледни,
сред сивите мъгли
съзирам сянката на бронзова вълчица –
на блудницата Вавилонска.
На всички земни мерзости таз родна майка
все пак избяга върху пурпурния звяр...
Ала къде избяга?
В ада...
Земята, някога благословена,
отдолу бе пронизана от огнена стрела,
когато за последен път по нея мина
отново въплътеният Пилат.
В годината онази страшна
горяща сякаш планина се срути във морето...
Хилядолетни дългове са изплатени.
И над Земята пак
печалните камбани бият...

Сайт открыт 24 марта 2007 г.                                        Редакция сердечно благодарит единомышленника из Санкт-Петербурга - мецената сайта, который предпочел оставаться неизвестным.                                        Copyright © 2007 RadChand. E-mail: sdoctrine@mail.ru

Яндекс.Метрика