"Йено Гуйо Дя – приятелят на пътниците"
Н. К. Рьорих. Йено Гуйо Дя – приятелят на пътниците. 1925 г

"Йено Гуйо Дя – приятелят на пътниците"

В онази Нощ последна
птичка малка
в ухото отзивчиво
дългоочакваната вест донесе:
„Камъка на Тройното Светило чакайте,
а с него пък и нова сила.
В основите на Новия Градеж
носещия Огън Камък положете.
За път се стягайте, Строители.
Там, гдето всичко ще се разруши –
там Храм ще се издигне.
Там, гдето нищо не е расло,–
дървото-чудо ще израсне.
Там, где Водата не успя –
там Огънят ще съумее.
Вестителя изпращат Планините.

Гледат на Изток Четиримата.
Зова чуват.
Камъка чакат, за да потеглят.

Камъкът утре ще дойде.
Планините вестителя пращат.
Ще удари часът съдбовен.
Ще се разтвори вратата.
И полунощния час Преминалите
ще се насочат към слънцето.
Чудна Градина за да отгледат
там, на земята чакаща,
сред злобни сенки,
сред мъртви сърца,
в страшни мъки,
презряно от всички,
дивно дърво пониква:
във всеки корен – любов,
във всяка пъпчица – огън,
на Градинаря кръвта е във него.

Гледат на Изток Четиримата.
Зова чуват.
Камъка Огнен очакват, Градината да осветят.

Виждат:
там, в Планината,
Бял Кон,
мъдър Кон
удря с копито скалата,
искри изсича,
Носещите Огъня чака.
Планините Вестителя пращат.
Камъкът утре ще дойде.
В лъчите на залеза
ще проблесне той
само за миг
кат' прощален привет,
като огън скърбящ.
На Четиримата Пътят ще бъде
като от огън следа.

Гледат на Изток Четиримата.
Зова чуват.
Камъка чакат. Пътя знаят. Труда знаят. Битката знаят.
Срока знаят.

Сайт открыт 24 марта 2007 г.                                        Редакция сердечно благодарит единомышленника из Санкт-Петербурга - мецената сайта, который предпочел оставаться неизвестным.                                        Copyright © 2007 RadChand. E-mail: sdoctrine@mail.ru

Яндекс.Метрика